O-I Europe posiluje svou přítomnost v České republice
O-I Europe posiluje svou přítomnost v České republice Publikováno: 06. 06. 2014

Společnost O-I (Owens-Illinois, Inc.), největší světový výrobce obalového skla, oznámila dokončení investice ve výši deseti milionů euro do svého závodu v Novém Sedle v Karlovarském kraji. O-I investovala do nejnovějších technologií při obnově sklářské vany, díky níž dojde k navýšení výrobní kapacity a flexibility a ke zlepšení kvality.

 „Investice v Novém Sedle odráží schopnost společnosti flexibilněji reagovat na rostoucí požadavky zákazníků ze sektoru pivovarnictví a vinařství v České republice a v Německu,“ řekl Erik Bouts, prezident O-I pro Evropu. 

Investice v Novém Sedle je součástí programu dlouhodobého rozvoje evropských výrobních kapacit společnosti. V průběhu několika let společnost O-I v Evropě významně investuje a posiluje tak své kapacity a vedoucí pozici na trhu. V období od ledna 2013 do konce roku 2014 přesáhne celková hodnota investic na evropském trhu hranici 280 milionů euro. V Evropě má společnost O-I osm tisíc zaměstnanců v 10 zemích a v roce 2013 měla celkový obrat téměř 2,1 miliardy euro, což představuje přibližně 40 % z celosvětových tržeb společnosti.

„Investice v Novém Sedle navazuje na vyhlášenou tradici výroby skleněných obalů pro sektor pivovarnictví a vinařství, a to pro Českou republiku i Německo,“ říká Pavel Wurzel, obchodní ředitel O-I Sales and Distribution v České republice a dodává: „Uskutečněná investice demonstruje strategický význam závodu v Novém Sedle a dlouhodobý závazek společnosti O-I v regionu.“

O společnosti O-I

O-I je přední výrobce skleněných obalů utvářejících značky zákazníků, které jsou založeny na odborných technických znalostech a které vynikají řemeslným zpracováním. Vynalézavý design a výrobní možnosti odlišují firmu O-I od ostatních výrobců – díky nim získala celosvětově vedoucí postavení ve výrobě skleněných obalů s cílem provádět výrobu ekologicky a s ohledem na udržitelný rozvoj. Ten je prospěšný nejen pro životní prostředí, ale i obecně pro obchod. Snížením spotřeby energie v rámci výrobních procesů se společnosti O-I daří zlepšovat způsob podnikání a zmírňovat i dopad těchto procesů na životní prostředí.

V České republice O-I zaměstnává téměř 400 zaměstnanců ve dvou provozech. Mateřskou společností a zároveň jediným vlastníkem společnosti O-I Sales and Distribution Czech Republic, s.r.o. je společnost O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., která se zabývá výrobou obalového skla. V České republice má společnost O-I dva závody, a sice v Novém Sedle na Karlovarsku, kde se vyrábí barevné sklo, a v Dubí na Teplicku, kde je vyráběno sklo bílé. 

Zdroj: Tisková zpráva společnosti O-I (3. červen 2014)

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo