Slavností zahájení sklářského školního roku v Novém Boru
Slavností zahájení sklářského školního roku v Novém Boru Publikováno: 11. 09. 2014

První školní den se na novoborské VOŠS a SŠ konalo slavnostní přivítání studentů prvních ročníků. Při této příležitosti se všichni pedagogové, žáci prvních ročníků i jejich rodiče sešli v sále novoborského městského divadla.

Pro přítomné byl připraven krátký kulturní program v podobě hudebního vystoupení dvou studentek 3. ročníku oboru Design interiéru Anežky Kroupové (housle) a Aničky Schäfferové (klavír).

Žáky, kteří usednou do středoškolských lavic letos poprvé, přišel pozdravit i starosta města Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, který zároveň popřál všem nováčkům mnoho studijních úspěchů. Nové žáky školy a jejich rodiče přivítala také ředitelka školy PaedDr. Ilona Jindrová.

Při této příležitosti se paní ředitelka zmínila o úspěšném a úplném kapacitním naplnění obou nových studijních oborů, tedy oboru Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Neopomněla také vyzdvihnout vynikající maturitní výsledky letošních studentů oboru Gymnázia. Dále informovala o významných akcích, které souvisí s činností školy, jako je například právě probíhající výstava českého sklářství -  Concerto Glassico.  Všechny přítomné pak pozvala na již tradiční Skleněnou noc školy. Na závěr připomněla tradice novoborského sklářství, na které dnes navazují i úspěšní absolventi sklářských oborů školy, a popřála všem pedagogům i studentům úspěšný školní rok.

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo