Workshop víkend Dubí
Workshop víkend Dubí Publikováno: 12. 11. 2014

Letošní prodloužené víkendové setkání lektorů, studentů a zájemců z řad širší odborné veřejnosti Workshop Weekend (WW), se neslo ve znamení čísla 3. Třetí ročník WW se opět uskutečnil v prostorách realizačního centra ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu Univerzita J.  E. Purkyně v Dubí u Teplic.

Akce trvala tři dny a hostila tři zahraniční lektory. Ukázky jejich díla bylo možné shlédnout ve výstavním sálu po celou dobu trvání workshopu, zatímco v přilehlých prostorách probíhaly praktické ukázky způsobu vytváření. Stěžejním tématem se stala technika v keramice – originální autorský přístup využívající tradičních principů, ale také možnost zapojení nových technologií. Toto téma zaujalo letos rekordní počet zájemců, kteří naplnili kapacitu objektu v počtu více než 50 účastníků. Lektory letošního workshopu byli Simon Zsolt Josef, Willy van Bussel a Let de Kok.  Workshopu se účastnili jak studenti mateřské Fakulty umění a designu, tak studenti dalších škol a zájemci z řad širších profesních okruhů designu a keramiky. Podařilo se vytvořit platformu umožňující setkání zástupců z řad studentů a pedagogů vysokých škol nejen českého prostředí. Pozvání přijala také delegace profesorů z japonské Musashino Art University, která byla v tomto období na cestách v Česku spolu se skupinou vybraných studentů.

Důležitou událostí, která umožnila setkání oficiálních účastníků workshopu s dalšími hosty, bylo neformální setkání konané v sobotu 25. 10. od 18.00. Organizace se významnou měrou zhostili studenti ateliéru Design keramiky. Do stanoveného programu spontánně vstupovali další účastníci se svými příspěvky k tématu, čímž podpořili živou diskuzi.

Průběh letošního workshopu potvrdil pozitivní přínos mezigeneračního setkání napříč studiem a praxí. Studenti si na základě bezprostředního setkání, živých ukázek a diskuzí s etablovanými osobami v oboru mohli utvořit reálnou představu o širších možnostech vlastního uplatnění a spektru inspirativních podnětů pro svou práci. Kurátorský výběr jednotlivých lektorů strategicky zahrnoval zástupce odlišných přístupů a technik tvorby.

V rámci workshopu reprezentovali 3 lektoři následující přístupy:

Manipulaci se zavedenými principy techniky – Simon Zsolt Jozsef

Nekonečná variabilita vytváření nových forem během hravého procesu využití známých vlastností materiálů.

Zdokonalení tradiční techniky – Willy van Bussel

Hledání krajních mezí materiálu pomocí mistrovsky zvládnuté tradiční techniky točení na kruhu.

Nové technologie a 3D tisk – Let de Kok

Možnosti vytváření pomocí nových technologií, které umožňují docílit naprosto odlišné formy (výzkumu 3D tisku keramiky se věnuje sponzor workshopu, firma Materialise).

Ateliér Design keramiky sídlí v budově Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a zároveň disponuje realizačním centrem v Dubí u Teplic. Jedná se o strategicky umístěný objekt v sousedství Českého porcelánu a. s., se kterým existuje dlouhodobá spolupráce. Studenti tak mají možnost využívat jedinečné kombinace technicky vybaveného školního zázemí v přímé návaznosti na reálný svět průmyslové výroby. Realizační centrum ateliéru v Dubí u Teplic však nehostí jen vlastní studenty – je také otevřeno spolupráci s dalšími ateliéry a školami, kterým nabízí možnost realizace vlastních projektů. Cílem je nadále pořádat a hostit profesní setkání, workshopy a sympózia, která umožní propojit jak školy mezi sebou, tak školní prostředí s praxí. Všechny aktivity jsou zároveň otevřeny mezinárodní účasti a mezioborovému dialogu.

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo