Environmentální prohlášení produktů Knauf Insulation nyní na internetu
Environmentální prohlášení produktů Knauf Insulation nyní na internetu

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. Tyto certifikáty je nyní společnost Knauf Insulation s.r.o. schopná ke každému výrobku vypracovat do tří týdnů.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. Informace v něm obsažené musí navíc být ověřené třetí stranou. Samotná existence EPD výrobku neznamená, že je daný produkt ekologický, ale umožňuje zákazníkovi podle objektivních dat ekologický výrobek preferovat. V případě stavebních materiálů a komponent složitějších systémů, je pak zdrojem přesných dat pro posouzení dopadů celého díla. Cílem je umožnit celkové vyhodnocení celé stavby.

- EPD certifikáty je společnost schopná ke každému výrobku vypracovat do tří týdnů
- Státní správa bude EPD u státních zakázek a dotačních titulů vyžadovat

EPD protokoly již dnes využívají k posuzování udržitelnosti budov český systém SBToolCZ a německý DGNB. Od roku 2015 jej bude bonifikovat i nová verze v ČR nejrozšířenějšího certifikátu LEED. Za EPD ověřené třetí stranou přidává body v hodnocení i britský systém BREEAM.

První pasivní rodinný dům v ČR certifikovaný systémem SBToolCZ využíval materiály Knauf Insulation. Společnost také jako první zapsala své EPD do české environmentální databáze Envimat. V oblasti posuzování vlivů produktů na životní prostředí patří k průkopníkům. Systém, který vyvinula pro své výrobní závody, jí nově umožňuje zkrátit proces vypracování EPD ke každému výrobku na pouhé tři týdny, zatímco dříve to běžně trvalo několik měsíců.

Veškerá vyhotovená EPD výrobků Knauf Insulation naleznete na adrese www.knaufinsulation.com/en/product-sustainability. V současnosti jsou v databázi zanesena EPD pro více než 50 % výrobků Knauf Insulation. Certifikáty zbývajících výrobků budou na stánkách k nalezení nejpozději začátkem roku 2015. V případě, že zákazník požaduje EPD k výrobku, který v databázi není již nyní, má možnost požádat o dodání odpovědného obchodního zástupce Knauf Insulation. Společnost dané EPD po dohodě vyhotoví do uvedených tří týdnů.

Více na: www.knaufinsulation.cz

Zdroj: Tisková zpráva Knauf Insulation, s.r.o. (21.10.2014)

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo