Studujte sklářské a keramické obory – nabídka je široká
Studujte sklářské a keramické obory – nabídka je široká Publikováno: 20. 03. 2015

Stále jste si ještě nevybrali školu, která by Vás bavila? Neváhejte a přijďte studovat atraktivní obory, které nabízí sklářské a keramické školy – jejich nabídka je opravdu široká!

Sklářský a keramický průmysl je tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky. Dnes působí ve sklářském průmyslu 108 firem s více než 20 zaměstnanci. Z toho je 32 firem zařazeno do oboru ploché skla, 38 do dutého skal (z toho 4 jsou výrobci obalového skla, ostatní se zabývají výrobou užitkového skla), 6 do skleněných vláken a výrobků z nich a 32 firem je ve skupině tzv. ostatního skla. V keramickém průmyslu působí 34 firem s více, než 20 zaměstnanci, z toho užitkového porcelánu 7, užitkové keramiky 12, sanitární keramiky 2 a technické keramiky a porcelánu 13.

Jak z výše uvedeného vyplývá, na českém území existuje velké množství firem zatupující toto odvětví. K tomu, aby toto odvětví i nadále vzkvétalo, je zapotřebí nových odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Vzdělávací systém ČR nabízí komplexní soustavu výuky ve sklářském a keramickém odvětví, a to od středních škol, přes vyšší odborné až po vysoké školy a univerzity.

Na výběr je mnoho atraktivních oborů, neboť školní vzdělávací programy umožňují vzdělávat studenty od technického zaměření, jako je např. sklář, brusič, foukač, až po umělecké a designové zaměření jako např. malování skla, broušení skla, rytí skla, design světelných objektů a skla, restaurování osvětlovadel, sklo v architektuře, grafický design, a další. Své zastoupení tu má i keramika a porcelán, která nabízí např. obory výrobce a dekoratér keramiky, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, a jiné.

Školy, na kterých se tyto obory vyučují, leží většinou v oblasti velkých skláren či sklářských firem, neboť není výjimkou, že dané firmy se školami přímo spolupracují. Např. Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní, zajišťuje pro studenty výuku v navazujícím studijním programu v zaměření “Sklářské stroje a robotika”. Katedra se úzce zaměřuje na sklářský průmysl, což umožňuje výraznou specializaci a zároveň se věnuje široké aplikaci automatizace a robotizace v průmyslu. Aktivně spolupracuje s nejvýznamnějšími podniky sklářského průmyslu jako je AGC FLAT GLASS CZECH Teplice (dříve Glaverbel Czech a.s.), AGC AUTOMOTIVE CZECH Chudeřice, PRECIOSA Jablonec nad Nisou, SKLOPAN Liberec a dalšími.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav skla a keramiky, se zabývá vědou a výzkumem a výchovou vysokoškolských odborníků v oboru skla, keramiky a anorganických pojiv na dvou pracovištích Fakulty chemické technologie – Ústav skla a keramiky (ÚSK) a Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště VŠCHT Praha a AVČR (LAM).

Střední škola AGC a.s., která se nachází v Teplicích, patří mezi nestátní střední školy a jejím majoritním vlastníkem je sklářská firma AGC Flat Glass Czech. AGC Glass Europe vyrábí a vyvíjí ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový, solární průmysl a specializovaná průmyslová odvětví.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávácí program od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni byla založena v roce 1884 jako první česká keramická škola. Původní studijní obory byly kamnářství, hrnčířství, a keramická malba. V současné době na škole studuje více než 200 žáků ve čtyřech výtvarných oborech (keramika,  průmyslový design, grafika, multimédia) a jednom tříletém učebním (výrobce a dekoratér keramiky). Studium je určeno věkové žákům věkové kategorie 15 – 18 let, ale mohou zde studovat i žáci starší.

Vzdělávací nabídce samozřejmě odpovídá i vybavení škol pro tyto obory. Školy mají zpravidla vlastní sklářskou huť, brusírny, rytebny, ateliér vitráží, vybavení pro výrobu skleněných figurek, malírny, keramický atelier, dílny, atd. 

V další části článku jsme pro Vás připravili přehledný seznam středních a vysokých škol, které se zaměřují na sklářský a keramický průmysl. Na webových stránkách jednotlivých škol naleznete veškeré informace o výběru jednotlivých oborů, na které se můžete přihlásit, aktuality o vypsaném přijímacím řízení, a další užitečné zprávy, které Vám pomohou a usnadní výběr toho správného oboru právě pro Vás.

 

STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

VYSOKÉ ŠKOLY

Foto: Absolventské práce SPŠ keramická a sklářská v Karlových Varech

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo