Setkání zástupců Asociace s českými Europoslanci
Setkání zástupců Asociace s českými Europoslanci Publikováno: 27. 02. 2015

Ve čtvrtek 19. 2. 2015 se v teplickém hotelu Prince de Ligne uskutečnilo setkání zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR s českými Europoslanci. Hlavním tématem setkání bylo „Jaké jsou příležitosti a hrozby pro sklářský a keramický průmysl v ČR z hlediska jeho budoucího vývoje?“.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, krátkým představením Asociace, jejích cílů, oblasti působení, a také zmínil svůj odhad vývoje pro nadcházející rok a potřeby sklářského a keramického průmyslu, důležité pro hladké fungování tohoto odvětví. V roce 2015 očekává většina firem sklářského a keramického průmyslu stabilní vývoj a předpokládá mírný růst tržeb. Vývoj ale ovlivňuje i to, jak se bude dařit navazujícím odvětvím, mezi které patří například stavebnictví, automobilový, potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl a samozřejmě kupní síla obyvatel. Pro příznivý vývoj odvětví je rovněž důležitá domácí poptávka, ale i budoucí vývoj zejména v Evropě, která je největším vývozním teritoriem českého sklářského a keramického průmyslu.

S Europoslanci byla diskutována problematika týkající se „Energetické efektivity, jako příležitosti pro český průmysl“, „Revize směrnice o odpadech a skládkách s důrazem na třídění a recyklaci skla ze staveb.“, „Legislativa týkající se ochrany sklářského průmyslu proti úniku uhlíku a alokace emisních povolenek“, či „Problematika REACH a zařazování látek, používaných jako sklářské suroviny“, ke které blíže hovořil pan Ing. Jaroslav Seifrt, viceprezident Asociace a generální ředitel společnosti Crystal Bohemia a.s. „Během procesu výroby skla při vysokých teplotách dochází k transformaci základních látek na látku novou (sklo), která má jinou strukturu. Což odpovídá definici meziproduktu dle čl. 3 (15) REACH kde Intermediate (meziprodukt) je látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku“, uvedl Seifrt.

Na jeho vystoupení navázal PaeDr. Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech, a.s., který rozšířil poznatky o výrobu plochého skla se slovy: „Naše vize je jednoduchá – vyrábět inovativní produkty, vyrábět produkty, které zlepší život lidí“. Optimisticky pak zakončil svým vystoupením setkání pan Ing. Ondřej Šrámek, který se věnoval převážně tématu energetické unie. „ČR má vysokou energetickou náročnost ekonomiky, a to je potřeba snížit“, uvedl Šrámek.

Součástí setkání pak byla exkurze do dvou výrobních závodů: AGC Flat Glass Czech, a.s., na výrobu plochého skla a do závodu Knauf Insulation, s.r.o., kde se vyrábí tepelné izolace. Účastníci setkání se shodli na tom, že „rodinné stříbro České republiky“, jak ho nazvala europoslankyně Michaela Šojdrová, je potřeba střežit, podporovat jeho vývoj a snažit se odstraňovat překážky, které by českému sklářství přinášely problémy.

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo