Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací Publikováno: 30. 04. 2015

Hledáte odborníky z praxe? Poznáte je? Umíte si je udržet? Zaměstnáváte absolventy? Optimalizujete, nebo jen škrtáte? Spolupracujete s odbornými školami? Týkají se Vás uvedená témata a dosud nevyužíváte NSK? Seznamte se s novými, veřejně dostupnými a účinnými nástroji personální práce, a využijte je přesně tak, jak potřebujete.

V řadě průmyslových sektorů se objevují podněty k zásadnímu řešení z hlediska rozvoje lidských zdrojů v souvislosti s technickými obory. Ani v současné době probíhající optimalizace sítě škol neodpovídá nabídka absolventů na trhu práce požadavkům podnikatelských subjektů. Chybí i podpora technického vzdělávání ze strany vlády a zřizovatelů, technické obory jsou nedostatečně propagovány médii. Světlo na konci tunelu by mohl přinést systém celoživotního učení, jehož podstatnou součástí je implementace zákona 176/2009 Sb. v podobě Národní soustavy kvalifikací, jež představuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace a ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je nástroj, umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti. Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Profesní kvalifikace jsou zpracovány přímo samostatnými zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách, čímž je zajištěna aktuálnost na trhu práce. Všechny dokončené a schválené profesní kvalifikace jsou zveřejňovány na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz

V katalogu NSK je aktuálně zveřejněno již 679 profesních kvalifikací, ze kterých je možné se nechat přezkoušet autorizovanou osobou a získat tak osvědčení o profesní kvalifikaci, které je jasným dokladem aktuálních dovedností a znalostí v oboru. A to, že systém funguje, dokládá nejen už 110 000 držitelů těchto osvědčení na trhu práce, ale i to, že k systému se aktivně hlásí a v personálních procesech využívá přes 1100 firem ze všech regionů ČR, mezi nimiž je např. Continental Barum, Synthesia, Madeta, Motor Jikov, Tonak nebo Grand Hotel Pupp.

NSK2 je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání.

 

Více informací naleznete na:

www.narodnikvalifikace.cz

www.sektoroverady.cz

www.nsk2.cz

www.vzdelavaniaprace.cz

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo