Lahve Vetropacku na Expo Milano 2015
Lahve Vetropacku na Expo Milano 2015 Publikováno: 21. 07. 2015

Výživa je základní potřebou v životě každého člověka. Expo Milano 2015 se prezentuje pod heslem „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Ve švýcarském pavilonu lze v rámci expozice města a kantonu Curych a curyšské turistické agentury  od 17. června do 12. září 2015 obdivovat dekorativní sochy. Výrobci obalového skla Vetropack a O-I k jejich vytvoření poskytli 4 000 skleněných lahví.

Expo Milano 2015 chce návštěvníky upozornit na to, aby přemýšleli o potravinách a jejich důsledcích. Při konzumaci potravin a nápojů vzniká automaticky odpad ve formě obalů. Skleněné obaly nicméně nepatří k odpadu, protože se po použití stanou kvalitní druhotnou surovinou pro sklářský průmysl. Skupina Vetropack je průkopníkem v recyklaci skla. Na výrobu bílého a hnědého skla se používá až 60 % sesbíraného skla. U nového zeleného skla může být podíl dokonce až 100 %. Opětovné využití skla značně vylepšuje ekologickou bilanci. U každých 10 % použitého skla se uspoří 3 % energie a 7 % emisí CO2.

Ústředním bodem curyšské výstavy jsou témata jako voda, inovativní podniky, nápady v potravinářském oboru a umělecký směr dada. Společnost Vetropack poskytla na sochy, které tato témata ilustrují, 2 100 hnědých, zelených a čirých lahví. Z nich vznikly karotky a slovo DADA. Po skončení výstavy se skleněná písmena přímo na místě recyklují. Karotky poté budou ještě na nějakou dobu vystaveny ve společnosti Vetropack ve Švýcarsku a v Rakousku.

Světová výstava v Milánu potrvá až do 31. října 2015, curyšská prezentace do 12. září 2015. Od 7. srpna do 12. září budou společně prezentována tři největší města Švýcarska – Basilej, Curych a Ženeva. Curyšská výstava tak zde bude od 7. srpna probíhat již jen v redukované formě.

Zdroj: www.vetropack.cz

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo