Sklářům a výrobcům keramiky se daří
Sklářům a výrobcům keramiky se daří Publikováno: 21. 09. 2015

Dne 10. září 2015 se v Poděbradech uskutečnilo II. Setkání sklářů a keramiků, které se letos konalo v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Hlavním tématem setkání byla aktuální situace sklářského a keramického průmyslu a výhled do dalších let.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, přivítal účastníky ze sklářských a keramických firem a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy, České sklářské společnosti, Svazu výrobců skla a bižuterie a Sdružení Českého umění skla, kteří v rámci programu setkání vystoupili s příspěvky k rozvoji těchto odvětví v České republice a to i s důrazem na potřebu technicky vzdělaných absolventů.

V roce 2014 dosáhly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb sklářského a keramického průmyslu 45,65 mld. Kč (o 8,12% více než 2013), z toho přímý vývoz 33,00 mld. Kč. Sklářský a keramický průmysl zaměstnával v témže roce 22 208 pracovníků, což je nárůst o 4,7% oproti roku 2013. Ing. Petr Mazzolini uvedl: „Firmy si oproti situaci před pěti lety vedou velmi dobře. Provedly restrukturalizaci a daří se jim. Je to vidět i na rostoucím počtu zaměstnanců.“

Na letošním Setkání sklářů a keramiků byla předána Čestná členství v Asociaci, s důrazem na technické vzdělávání, které získali za svůj celoživotní přínos sklářskému a keramickému průmyslu zástupci vysokých škol Prof. Ing. Josef Matoušek, CSc. z VŠCHT a Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. z TUL. V rámci diskuzní části setkání, s důrazem na technické vzdělávání a praktické uplatnění absolventů vystoupil, Mgr. M. Hambálek, personální ředitel společnosti LAUFEN CZ s.r.o. a podělil se s přítomnými o praktické zkušenosti ze spolupráce firmy se školou v Bechyni.

Pro účastníky Setkání byla připravena i návštěva poděbradské sklárny Crystal BOHEMIA a.s., kde se vyrábí olovnatý křišťál. Právě tato firma je nositelem bohaté tradice českého broušeného křišťálu. Účastníci setkání se shodli na tom, že pro další úspěšný rozvoj a růst sklářského a keramického průmyslu v České republice je nutná podpora technického vzdělávání. S růstem počtu pracovníků v průmyslu stále roste potřeba technicky vzdělaných absolventů škol, kterých je nedostatek.

Setkání uzavřel Ing. Petr Mazzolini slovy: „Je potřeba střežit a podporovat vývoj sklářského a keramického průmyslu a snažit se odstraňovat překážky, které by českému sklu, keramice a porcelánu přinášely problémy.“

Podrobnější informace k vývoji sklářského a keramického průmyslu v České republice v roce 2014 najdete ve výroční zprávě, která je volně ke stažení na stránkách Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Odkaz ke stažení: www.askpcr.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2014

 

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo