Sklářská škola Nový Bor slaví 145. výročí svého založení
Sklářská škola Nový Bor slaví 145. výročí svého založení Publikováno: 23. 10. 2015

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru slaví letos půlkulaté jubileum – 145. výročí od svého založení v Haidě, dnešním Novém Boru. V letošním roce se škola účastnila a ještě účastní celé řady výstav a sklářských událostí. Kromě menších výstav v Praze a v České Lípě se studenti sklářských oborů i studenti oboru Design interiéru dosud účastnili soutěží Junior Glass Match 2015 v Karlových Varech, Funerální design, Hračka roku, vyhlášená firmou Knowlimits Group.

V květnu při příležitosti slavnostního otevření sklářského muzea v německém Hadamaru se studenti školy zúčastnili svými pracemi zahajovací výstavy společně s německými a francouzskými sklářskými výtvarníky. Slavnostní otevření muzea bylo součástí oslav 40. výročí kulturní spolupráce mezi Hadamarem a francouzským městem Bellerive. Významnou výzvou pro studenty bylo také zadání Českého svazu pivovarů a sladoven k vytvoření dárkového předmětu pro Laureáta Síně slávy. Úkol byl pojat jako semestrální práce, a tak komise Českého svazu pivovarů a sladoven měla nelehkou úlohu při hodnocení všech předložených prací, jak ze střední školy, tak ze školy vyšší odborné.

Studenti z VOŠ se letos opět účastní mezinárodní studentské soutěže Internationaler Glaskunstpreis 2015 v Rheinbachu, nejdůležitější české studentské soutěže Národní ceny za studentský design 2015 a na podzimním Designbloku 2015. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru se také stala již tradičně spolupořadatelem největší české slavnosti skla v Novém Boru – IGS, mezinárodního sklářského sympozia, které se opět letos koná za účasti mnoha tuzemských i zahraničních sklářských výtvarníků. Při této významné události byla uspořádána samostatná výstava školy na oslavu svého 145. výročí založení v Turistickém a informačním centru v Novém Boru. Je zde představena rekapitulace studentských prací vytvořených za posledních pět let studenty všech uměleckých oborů.

Na vernisáži také proběhl křest nového katalogu, poprvé s novým logem školy, který mapuje posledních pět let tvorby uměleckého skla na VOŠ sklářské a SŠ, hlavně v oblasti designu užitkového skla, za který studenti VOŠ sklidili nejedno uznání. Avšak nejen studenti Vyšší odborné školy sklářské sbírají studijní úspěchy. Letošní první maturanti nového oboru Designu interiéru úspěšně ukončili své studium zkouškou dospělosti. Několik z nich z nich bude pokračovat ve studiu tohoto oboru na Technické univerzitě v Liberci, další zůstali v novoborské škole a pokračují ve studiu oboru Tvorba uměleckého skla Vyšší odborné školy sklářské. 

Zdroj: Tisková zpráva SŠ a VOŠ Nový Bor

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo