Vicepremiér Pavel Bělobrádek navštívil Knauf Insulation
Vicepremiér Pavel Bělobrádek navštívil Knauf Insulation Publikováno: 11. 10. 2016

V pondělí 19. září 2016 ve společnosti Knauf Insulation uvítali vicepremiéra vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka a jeho doprovod. Vládní delegace byla seznámena s historií firem Knauf a Knauf Insulation, s jejich hodnotami a výrobním procesem minerální izolace. Pan Bělobrádek, dle očekávání, projevoval velký zájem o spolupráci závodu se školami a univerzitami.

Kvitoval, že společnost spolupracuje jak s UJEP Ústí nad Labem katedrou životního prostředí, tak s TU Liberec, katedrou skla a robotiky. Kromě obvyklých exkurzí studentů v závodě a řešení jejich diplomových prací, spolupráce zahrnuje problematiku recyklace odpadů, zvýšení biodiverzity ploch v areálu závodu a třeba i revitalizaci malého vodního zdroje, včleněného do pozemku KI v Krupce. Společný projekt KI a UJEP "Revitalizace parku Herty Lindnerové" v Krupce byl základem projektu dotaženého do úspěšné realizace v roce 2015 díky získané podpoře z fondu MŽP. Dnes moderní park aktivně využívá široká krupská veřejnost.

Řada otázek směřovala na aplikovaný výzkum a vývoj a řadu ocenění za inovační technologii výroby pojiva Ecose. Průmysl 4.0 byla další oblast zájmu vicepremiéra. Inteligentní kontrolní algoritmy, matematické počítačové modely učící se z historie a přebírající autonomní řízení procesů, jsou z jedním prvků 4. průmyslové revoluce, které se v závodě KI již uplatňují. Propojení IT kompetencí s procesní znalostí je nezbytným předpokladem pro zvládnutí nových požadavků personálem závodu. Znalost principů statistického řízení procesů, využívání IT aplikací pro zpracování velkého objemu dat v reálném čase a propojení všech vstupů do požadovaného výstupu - kvalitní izolace z odpadního skla,  to vše si mohla návštěva, vedená panem Bělobrádkem, prohlédnou během prohlídky závodu. Z dojmů a emocí vicepremiéra a jeho doprovodu po prohlídce závodu lze vypíchnou 3 hlavní postřehy či překvapení: vysoká automatizace výrobního procesu (kde máte lidi?), nečekaná úrovně čistoty a pořádku bez známek očekávané prašnosti při výrobě minerální izolace a pak hebkost a jemnost vyráběného skelného vlákna, které je zhruba 18x tenčí než lidský vlas.

Zdroj: Tisková zpráva Knauf Insulation

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo