Greenkeepeři si prohlédli Sklopísek Střeleč
Greenkeepeři si prohlédli Sklopísek Střeleč Publikováno: 23. 08. 2017

Sklopísek Střeleč, a.s. pozval greenkeepery  (osoba zodpovědná za péči a údržbu golfového hřiště nebo sportovního hřiště) na prohlídku své pískovny v Českém ráji, do sídla firmy v Hrdoňovicích. Vysoce kvalitní, slévárenské, technické a sportovní písky se zde, nedaleko Jičína, těží od roku 1939. Skupina nejprve shlédla projekci a poté se přesunula přímo k povrchovému lomu a nakonec k prohlídce provozu.

Postupně byli seznámeni se všemi druhy střelečských písků (jen 5% jde na sport), které mají široké využití především ve sklářském a stavebním průmyslu. Díky své ostrohranosti jsou používány např. jako plnivo do průmyslových podlah a takéjako abrazivní materiál k tryskání.

Křemenný nízkoželezitý písek vysoké čistoty slouží především jako základní surovina pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných vláken. Mletím v neželezném prostředí se zde také vyrábějí mikromleté písky – křemenné moučky. Čistota střeleckých písků a příznivá, pravidelná zrnitost je vysoce ceněna rovněž při výrobě zahradních substrátů, při výstavbě a údržbě přírodních a umělých sportovních trávníků, tj. na parkury, golfová, fotbalová, volejbalová a brach-volejbalová a tenisová multifunkční hřiště. Tomuto také odpovídá slogan společnosti Sklopísek Střeleč, a.s.: “Kvalita v každém zrnku”.

Ložisko vzniklo usazením sedimentů v poměrně mělkém moři křídového útvaru druhohorního stáří (tedy nikoliv navátím nebo naplavením jako jinde, třeba na jižní Moravě). Tvoří ho pískovce zpevněné kaolinickým pojivem s obsahem SiO2 nad 98,5%. V zrnitosti převládá frakce 0,10 až 0,63 mm. Čistotu střeleckých písků pozitivně ovlivňuje velmi nízký obsah oxidů Fe2O3, TiO2 a Al2O3.

Všechny vyráběné písky mají výjimku z povinnosti registrace dle REACH a vyhovují požadavkům vyhlášky 97/2014 Sb., kterou se staví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Technické písky navíc vyhovují vyhlášce č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výroby přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Firma Bureau Veritas Quality international udělila v roce 1998 Sklopísku Střeleč, a.s. certifikát systému kvality dle ISO 9001 a v roce 2003 certifikát environmentálního systému dle ISO 14001 a certifikát systému bezpečnosti práce a požární ochrany dle OHSAS 18001.

Největší zájem greenkeeperů byl o Sportovní písky – Sport Top. Celosvětově je uznáváno, že ostrohranné pískové zrno je lepší než kulaté a v golfových trávnících mají dominovat částice středně hrubého písku (250 – 500 mikrometrů). A právě střelečský písek ST 52 obsahuje 80% středně hrubého písku a 14 % písku jemného. Jde o nejlepší volbu pro top dressing a kořenovou zónu golfových trávníků. Písky jsou dodávány vlhké nebo sušené, volně ložené nebo balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky.

Za nejideálnější písek pro úpravy fair-waye a výplň bunkerů golfových hřišť založených na přírodní půdě pak byl označen ST 93, který zkvalitňuje strukturu a odvodňování půdy. Obsahuje 70% středně hrubého písku zrnitosti 0,4 – 1,5 mm. Tato frakce byla v samém závěru exkurze doporučena také pro třívrstvý systém USGA konstrukce kořenové zóny hřiště nad vrstvou 6  - 10 mm štěrku. Výborně se usadí a zajistí vynikající odvodňování. Z důvodu hrubé zrnitosti ho lze využít i pro štěrbinové odvodňovací systémy fotbalových hřišť.

Zdroj: www.glassand.eu

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo