O Asociaci

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen Asociace) je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a členem Glass Alliance Europe.

Asociace byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací a odborných škol. Členem je i Česká sklářská společnost.

Hlavní činnost Asociace je zaměřena na:

  • podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy v rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky
  • organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů,
  • racionální využívání tuzemských zdrojů surovin
  • zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně
  • odbornou a finanční podporu při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů

Další informace o činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR najdete na jejich stránkách www.askpcr.cz.

Na stránkách Asociace najdete mimo jiné:

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo