XIV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích
XIV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

Období: 17. září 2015 - Místo: Technická univerzita v Liberci

Opět po třech letech se na půdě Technické univerzity v Liberci uskuteční mezinárodní konference sklářské stroje. Na již čtrnáctou konferenci, konanou ve čtvrtek 17. září 2015, si Vás dovoluje pozvat Česká sklářská společnost a Katedra sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci. Konference bude, stejně jako v minulém ročníku, rozšířena o seminář Kovy ve sklářských technologiích, který navazuje na stejnojmenné konference.

Odborný program konference je vcelku široký a zahrnuje tyto oblasti:

 • Sklářské tvarovací stroje, konstrukce výrobních a zpracovatelských sklářských strojů
 • Robotizovaná a automatická manipulace ve sklářské výrobě
 • Aplikace moderních prvků, pohonů a nových materiálů v konstrukci sklářských strojů
 • Optimalizace konstrukce a automatická výroba sklářských forem
 • Počítačové modelování ve sklářské výrobě, monitoring a kontrola jakosti
 • Nové a stávající aplikace kovových materiálů ve sklářském průmyslu
 • Kovové povrchové vrstvy
 • Korozní odolnost kovových materiálů ve sklovinách a pecních atmosférách
 • Výroba kovových částí pro sklářský průmysl

Stále je otevřená možnost pro aktivní prezentaci výsledků formou odborné přednášky nebo firemní prezentace. Uvítáme kvalitní příspěvky, které se budou týkat širšího okruhu odborného zaměření konference a semináře.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad pro zahraniční účastníky bude formou náslechu z češtiny do angličtiny.

Důležité termíny

 • Termín pro odeslání rozšířeného abstraktu - 31. 7. 2015
 • Potvrzení o akceptování příspěvku - 10. 8. 2015
 • Termín pro přihlášení na konferenci a pro včasné uhrazení poplatku - 31. 8. 2015
 • Konference - 17. 9. 2015

Další informace a možnost registrace je na stránkách konference www.ksr.tul.cz/konference

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo