Veletrh Věda Výzkum Inovace
Veletrh Věda Výzkum Inovace

Období: 9. 3. - 11. 3. 2016 Místo: Výstaviště Brno

V termínu 9. 3. – 11. 3. 2016 se na brněnském Výstavišti uskuteční Veletrh Věda Výzkum Inovace, který propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti.

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvoření nové interdisciplinární platformy, poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti.

Na veletrhu se budou prezentovat především vysoké školy, inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Nedílnou součástí veletrhu budou také doprovodné akce zaměřené na získávání nových kontaktů. Pro vystavovatele bude například připraven přehledný e-Plán schůzek.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Více informací naleznete na www.vvvi.cz

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo